Future and sifi - Przyszłość i sifi
follows - następuje